Genezen van kanker

Preek v/d week

Agenda

Webwinkel

Recent

De opstanding van Christus, een historisch bewezen feit!

GOED NIEUWS – GOED NIEUWS - GOED NIEUWS 

Situering in de Bijbel:
“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Lees meer...

Vastendagen: een unieke gebeurtenis

Van 24 tot 26 januari gingen we opnieuw een paar dagen vasten, deze keer in De Boerekreek in St.Jan in Eremo (Oost-Vlaanderen). Het was de eerste keer dat we naar die locatie gingen en dat brengt toch altijd wat extra spanning met zich mee. Zullen de kamers meevallen? Zal het er warm genoeg zijn? Vorig jaar in de Ardennen hadden we de eerste dag flink kou geleden omdat de verwarming niet tijdig brandde…

We werden hartelijk onthaald door de mensen van de Boerekreek en kregen het restaurant als samenkomstplaats. De kamers waren heel proper, allemaal voorzien van een badkamer met douche en toilet en overal was het lekker warm…en dat is heel fijn als je een paar dagen vast!

Lees meer...

Toen zij Paulus hoorden vertellen dat er iemand uit de dood was teruggekomen, lachten sommigen hem uit. Maar anderen zeiden: "Daarover moet u nog eens wat meer vertellen." Handelingen 17:32

De Joodse leiders in de tijd van Jezus waren er al op beducht. Ze vroegen de Romeinse leiders om het graf te laten bewaken zodat de discipelen het lichaam van Jezus ‘s nachts niet zouden komen stelen en zouden beweren dat Hij was opgestaan. Toen ondanks de scherpe bewakingsmaatregelen ‘s morgens het graf toch leeg bleek te zijn, hielden zij het volk die theorie voor.
Tot op heden geloven niet erg veel mensen in de lichamelijke opstanding van Jezus.

Stel je voor dat het inderdaad opgezet spel van de discipelen zou zijn… waarom zouden deze later dan kiezen om te sterven voor deze leugen en waarom zijn er vandaag nog erg veel mensen die liever sterven dan hun geloof op te geven?

Vermoord worden voor je geloof zoals sommige van de apostelen, doe je niet uit fanatisme maar uit een “diep weten” dat Hij is opgestaan uit de dood.
Daarom is het belangrijk om eens in je binnenste te kijken en te zien of daar dat “weten in vrede” is. Als je dit als vast uitgangspunt voor je geloof neemt - en niet als een te betwijfelen zijsprongetje - word je echt gelukkig.

Weten dat er een God is die de dood overwonnen heeft en die Zijn Zoon Jezus naar de wereld gezonden heeft om jou en mij echt vrij te maken: dat is pas écht gelukkig zijn!

Ik bid je een zalig Pasen toe!
Jezus is opgestaan!

 

Our website is protected by DMC Firewall!