Onze houding ten opzichte van de medische wetenschap

Wij willen duidelijk stellen dat we niet tegen de medische wetenschap zijn!

In het leidinggevende team van Gods Ambassade vzw zijn er twee huisartsen en een verpleegkundige aanwezig. We adviseren nooit om zomaar een medische behandeling stop te zetten of om zich niet verder te laten opvolgen door de arts. Als er genezing optreedt, op korte of langere termijn, vinden we het juist heel belangrijk om die genezing te laten bevestigen en in samenspraak met de behandelende arts de behandeling af te bouwen of stop te zetten.

In de vele getuigenissen van genezingen die we verspreiden vinden we het ook heel belangrijk om duidelijk te weten wat er aan de hand was en de genezing medisch te bevestigen.

 

Geloof en wetenschap, hand in hand ... ?

Geloof en wetenschap hoeven niet tegenover elkaar te staan maar kunnen hand in hand samengaan. We geloven dat God niet tegen de wetenschap is maar er wel boven staat. Als wetenschapper kunnen we reeds heel veel ontleden van de werking van ons lichaam en zelfs onze ziel en hierop inwerken als er iets verkeerd loopt. Maar hoeveel te meer kan onze Schepper die ons gemaakt heeft herstel brengen waar nodig! Het is niet omdat iets onzichtbaar is dat het er niet is en dat het niet kan ontdekt en gekend worden. Elektriciteit is een onzichtbare kracht die ontdekt werd en we genieten van de resultaten van deze kracht! Zo heeft de psychologische wetenschap al heel wat aan het licht gebracht over onze ziel en alles wat daar invloed op heeft . Voor de exacte wetenschapper is dit reeds een veel moeilijker materie omdat het niet op dezelfde manier als ons fysieke lichaam kan gemeten en gewogen worden.

En toch… is het daarom minder belangrijk of minder relevant? Is er niet, met betrekking tot psychische problemen en hun belangrijke invloed op de lichamelijke gezondheid, een nog veel groter domein te ontginnen?Hoeveel ziektes hebben niet mede een oorzaak in onze psychische en zelfs sociale toestand? Zo hebben we ontdekt dat er ook een goddelijke wetenschap mogelijk is, dit wil zeggen een ontdekken en kennen van wie God nu eigenlijk is en wat Zijn bovennatuurlijke, onzichtbare kracht tot stand gebracht heeft en tot stand kan brengen. Er is een geestelijke, onzichtbare realiteit waar we de effecten van kunnen zien in mensenlevens, in relaties, in psychische en lichamelijke gezondheid. Er is een veel bredere en ruimere realiteit dan we in het natuurlijk zichtbare kunnen waarnemen. Opnieuw is dit voor de wetenschapper een uitdaging omdat we hier weer geconfronteerd worden met andere substanties maar die daarom niet minder reëel zijn.

De gehele wetenschap is voortdurend in evolutie. Voortdurend worden nieuwe dingen ontdekt en ook deze worden opnieuw aangepast aan steeds weer nieuwe bevindingen. Lange tijd waren we ervan overtuigd dat de aarde plat was. Nu weten we dat deze stelling totaal geen steek houdt en kunnen we ze zonder moeite opzij zetten. Als er voor het eerst in de ruimte ‘gestapt’ werd waren er totaal nieuwe wetmatigheden van toepassing en ging men daar ook rekening mee houden; zoniet was er geen verdere exploratie mogelijk! Het is de moeite waard om ons als wetenschapper en dokter open te stellen voor een nieuwe geestelijke realiteit die de reeds ontdekte medische wetenschap niet opzij schuift, maar er zoveel meer aan toevoegt, zodat we als dokter veel verder, dieper en blijvender kunnen genezen of helpen genezen!

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd