Privacy verklaring


Gods Ambassade vzw respecteert en beschermt de privacy van bezoekers op de Gods Ambassade website. Onze website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven. Alle informatie die wij van en over u verzamelen bij uw informatie aanvraag zullen alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden tussen Gods Ambassade vzw en de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig voor onze support medewerkers om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor informatie of ondersteuning.

Gods Ambassade vzw zal geen gegevens, persoonlijke namen of domeinnamen, vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan het communiceren met bezoekers van Gods Ambassade. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, discriminerende uitlatingen, of andere niet volgens de reglementen wordt gehandeld zoals die zijn opgesteld door Gods Ambassade vzw.

Gods Ambassade vzw eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Bij een evenement georganiseerd door Gods Ambassade vzw verklaart de persoon in kwestie zich akkoord met het feit dat deze kan gefotografeerd of gefilmd worden. Gods Ambassade vzw behoudt zich ook het recht om dit materiaal naar eigen goeddunken te gebruiken op zijn eigen website of als promotiemateriaal. Dit materiaal zal niet verkocht of te leen gegeven worden aan derden, maar ten alle tijden eigendom blijven van de vzw.

Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992, heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen, van deze site of uit het gegevensbestand aan te passen of verwijderen. Dit mits een schrijven gericht aan de vzw Gods Ambassade, Bergstraat 156 te 3010 Kessel-Lo.