Artikelindex

Hier vind u artikelen die we de moeite waard vonden om voor u bij te houden.
Weetjes ,bemoedigingen, wonderen, ....

 


Subsidie voor agenten die bidden tegen misdaad.

Een ongewone manier van misdaadbestrijding: een christelijke politievereniging die gelooft in de kracht van het gebed om criminelen op te pakken en politieagenten te behoeden voor onheil, heeft 10.000 pond subsidie gekregen van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De Christian Police Association (CPA), die naar eigen zeggen 2.000 leden in heel. Groot-Brittannië heeft, gelooft dat regelmatige gebedsbijeenkomsten kunnen helpen om de misdaadcijfers te doen dalen en criminelen aan te moedigen een nieuwe start te nemen in hun leven. Deze week lanceert CPA het initiatief CoAct, dat deels gefinancierd wordt met de subsidie van 10.000 pond (ongeveer 11.500 euro). De bedoeling is de relatie tussen lokale kerkgemeenschappen en politieagenten te verbeteren en congregaties aan te moedigen als "vredeshandhavers" op te treden in wijken die geteisterd worden door geweld van bendes en door asociaal gedrag. "We willen dat mensen voor de politie bidden, bijvoorbeeld om misdrijven op te lossen of agenten te beschermen. We willen dat de christelijke gemeenschap en de politiedienst op elkaar inwerken", zei Don Axcell, een gepensioneerde politiebrigadier die aan het hoofd staat van CPA. Een woordvoerder van het ministerie zei: "We hebben CPA eenmalig 10.000 pond gegeven om het werk te steunen dat de vereniging verricht voor meer veiligheid, tegen asociaal gedrag en voor de inperking van geweld".


Reclamecampagne "Wie in mij gelooft krijgt nooit meer dorst"

Vanaf woensdag 19 november kleuren zestig affiches van 20 vierkante meter ondertekend met Jezus van Nazareth, de straten van Brussel en Vlaanderen. De reclamecampagne vindt plaats op initiatief van de Sint-Paulusstichting, die zo de boodschap van het evangelie op een nieuwe manier onder de aandacht brengt.
Christophe Herinckx, directeur van de Sint-Paulusstichting: "Wij zijn een stichting van trouwe leken uit het aartsbisdom Mechelen-Brussel, die het evangelie op een nieuwe manier en met moderne communicatiemiddelen aan de bevolking kenbaar maakt. Wij proberen een ruim publiek, in het bijzonder zinzoekers, te bereiken."
De Sint-Paulusstichting tekende al in 2004 en 2007 voor een affichecampagne, maar die bleef beperkt tot het Franstalige landsgedeelte. De nieuwe campagne spoort mensen aan tot bezinning over waarden en het wezenlijke in hun leven. De lancering tijdens de periode vóór Sinterklaas en Kerstmis, waarin de consument zo nadrukkelijk tot consumptie wordt opgeroepen, is toeval. "Anderzijds kozen we er wel bewust voor de campagne niet tijdens de kersttijd te lanceren, omdat de aandacht dan te sterk is afgeleid. Tot de campagne werd lang geleden besloten. Door de financiële crisis vroegen wij ons wel af of wij de lancering niet zouden uitstellen. Anderzijds is het juist belangrijk tijdens deze periode, waarin de grenzen van het materiële zo duidelijk zijn, aandacht te vestigen op de persoon van Jezus. Mensen kennen nog wel de christelijke waarden, maar wij willen met onze slogan 'Wie in mij gelooft, krijgt nooit meer dorst' scherp stellen op de centrale boodschap van het geloof. Dat is de persoon van Christus zelf, de mensgeworden Zoon van God die ons leven echt kan veranderen en die onze relaties een andere oriëntatie geeft." Gelezen op www.kerknet.be

Een mooi initiatief…en een goede aanleiding om met mensen in gesprek te geraken…

 


Ingrid Betancourt ziet "mirakel" in haar bevrijding.

De Frans-Colombiaanse Ingrid Betancourt ziet een "mirakel' in haar bevrijding. In juni richtte zij een gebed tot Jezus dat verhoord werd. Dat zei ze in een interview met het Franse weekblad “Le Pèlerin“.

“Op 1 juni luisterde ik naar Radio Catholica Mundial en vernam ik dat de maand juni toegewijd is aan het H. Hart van Jezus... Ik bad: Jezus, ik heb je nooit iets gevraagd omdat jij zo groot bent en ik me schaamde je iets te vragen. Maar nu ga ik je iets heel concreets vragen. Ik weet niet wat het exact betekent zich toe te wijden aan het H. Hart van Jezus maar indien je me deze maand laat weten wanneer ik ga bevrijd worden, zal ik je helemaal toebehoren. Op 27 juni kwam een leider van de rebellen ons kamp binnen. Hij zei: Maak u klaar want mogelijk gaat er één van u bevrijd worden. Mijn bevrijding is op een totaal andere manier verlopen maar het is een feit dat Jezus woord heeft gehouden. Ik zie er een mirakel in!“, aldus Betancourt, die eraan toevoegt dat zij de Bijbel heeft ontdekt tijdens haar gevangenschap in de jungle.

Bron: RKnieuws.net - http://www.rorate.com/nws.php?id=47239 Theo Borgermans (dinsdag 8 juli 2008 om 00:10u)  

Nota van de redactie: voor wie niet weet wie Ingrid Betancourt precies is… Ingrid Betancourt (geboren in Bogotá, 25 december 1961) was een lid van de Colombiaanse senaat dat onvermoeibaar streed tegen corruptie en voor de democratie. In de aanloop van de presidentsverkiezingen van 2002 besloot zij de dialoog met de Colombiaanse guerrilla FARC te zoeken. Een week nadat zij in een gesprek met vertegenwoordigers van de FARC had opgeroepen de ontvoeringen te staken werd zij zelf echter ontvoerd ( op 23 februari 2002!!!!). Sindsdien werd ze op een onbekende plaats vastgehouden. Ze werd dus meer dan zes jaar vastgehouden!!!!

 


Mensen die bidden leven gelukkiger.

Kerkgangers en mensen die bidden leven gelukkiger dan agnosten en atheïsten. Volgens Britse wetenschappers, die met gegevens uit heel Europa het verband bestudeerden tussen religie en een tevreden leven, was al langer geweten dat geloof een persoonlijk bolwerk kan zijn tegen eventueel verdriet, maar op een economisch congres in Coventry lieten ze horen dat het voornamelijk een echte ’levensverzekering’ is tegen rampspoed. Gelovigen kunnen namelijk makkelijker en beter omgaan met tegenslagen als sterfgevallen in de familie, echtscheidingen of jobverlies. Zij verbazen zich erover dat dit aspect niet meer aandacht krijgt. Geloof blijkt niet alleen een wapen tegen stress, maar leidt ook tot politieke stellingnamen en beïnvloedt dus ook de evolutie van sociale en economische structuren.
Bron: Het Belang van Limburg/RKnieuws, woensdag 19 maart 2008

 


 

Het evangelie in Afrika

Vraagt u zich wel eens af hoe het gaat met de verspreiding van het evangelie in andere landen? In het “Revival report“ (Opwekkingsverslag) van februari van de Duitse evangelist Reinhard Bonnke lazen we volgende onthutsende gegevens:

Eind januari en begin februari hield Reinhard met zijn team vijf dagen samenkomsten in Port Harcourt, een stad in Nigeria. Op die vijf dagen kwamen meer dan 2.300.000 mensen luisteren naar het evangelie. 1.416.684 daarvan vulden een kaart in dat ze voor ’t eerst Jezus als hun persoonlijke Redder aannamen. Ieder van hen werd verwezen naar een kerk in de omgeving. De tweede avond begon onheilspellend met enorme donkere wolken die samenpakten boven de openluchtsamenkomst. Desondanks stroomden duizenden mensen toe. De samenkomst begon in de gietende regen (voor wie de Afrikaanse regens kent onvergelijkbaar met gietende regen in België!). Toen Reinhard Bonnke toekwam voor de prediking, kon hij onmogelijk beginnen door de aanhoudende hevig stromende regens. Wat hij zag, grensde echter aan het ongelofelijke. Meer dan 300.000 mensen stonden kletsnat in de gietende regen God te loven en te dansen. Dat bleven ze meer dan een uur doen, tot de regen uiteindelijk ophield. Toen ging de samenkomst gewoon door en namen tienduizenden van hen Jezus in hun hart aan. Er gebeurden op die vijf avonden ook duizenden spectaculaire genezingen. Een vrouw kwam getuigen hoe ze vijf jaar geleden, tijdens de vorige samenkomsten van Reinhard Bonnke, haar dode baby meegebracht had naar een samenkomst. Toen ze daar te midden van de menigte stond, kwam haar baby terug tot leven. Haar zoon van vijf stond nu springlevend naast haar op het podium.

 


 

Zingen is gezond !

Onlangs lazen we in een dagblad ( Moorsmagazine ) het volgende artikel. Volgens vorsers van de universiteit van Frankfurt is zingen gezond en versterkt het immuunsysteem. Ze onderzochten bloedstalen van amateurzangers die voor en na het zingen van het Requiem van Mozart bloed moesten afstaan. Door het zingen was het niveau van immunoglobuline A en cortisol, twee belangrijke factoren voor een goedwerkend immuunsysteem, significant verhoogd. Twee weken later werd een ander bloedstaal genomen. Deze keer mocht het kerkkoor niet zingen maar moest het luisteren naar een opname van het Requiem. De bloedniveaus kwamen deze keer niet boven het normale peil. De onderzoekers stelden ook vast dat het humeur van de zangers verbeterde tijdens het zingen.
N.v.d.r.: Niet voor niets spoort de Bijbel ons aan te zingen voor de Heer!

 


Goed nieuws in de schoolkrant.

Sam van leemputten was geselecteerd voor de finale van het Belgisch kampioenschap scholenveldloop. Hij eindigde daar op de zeventiende plaats (van de 59 lopers, Sam was de jongste!).  Door dit goede resultaat voor de school kwam Sam in de schoolkrant (met een oplage van +/- 650 exemplaren!) die eens per maand verschijnt en werd daarvoor geïnterviewd. In het artikel van de schoolkrant lazen we, naast de voorstelling van Sam en z’n lievelingssporten en interesses het volgende stukje:

“Naast sporten gaat Sam regelmatig naar zijn kerkgroep waar er een soort van jeugdbeweging is. Toen we vroegen of Sams ouders sterk gelovig zijn, kregen we een heus mirakelverhaal voorgeschoteld. Sam wist ons namelijk te vertellen dat, toen hij zeven maand oud was, de dokters bij z’n vader een ongeneeslijke kanker vaststelden. Hij besloot om z’n chemotherapie te laten vallen en zijn heil te zoeken in zijn geloof. Met succes overigens. De kanker verdween. Dokters, specialisten en leken stonden stomverbaasd. Mensen met slepende ziektes kwamen naar Sams vader om raad. Zo ontstond een soort praatgroep om ook deze mensen te helpen. Hoewel Sams vader van de dokter hoogstens drie jaar (dit is een vergissing: hij kreeg nog maar enkele maanden!) kreeg, leeft hij nu nog… vijftien jaar later! Een opmerkelijk verhaal van een op het eerste zicht onopvallende jongen!”

En zo kreeg de hele school en al degene die de schoolkrant lazen het genezingsverhaal van Hugo te horen! Van goed nieuws gesproken…

 


Tijdschrift Klinische Psychologie

Hieronder vind je een stukje van een artikel uit het Tijdschrift Klinische Psychologie van december 2003, geschreven door Patrick Luyten, werkzaam aan de KULeuven. Het tijdschrift in kwestie is een themanummer rond religie en spiritualiteit.

“Vooral de laatste jaren wordt men in deze context overspoeld door een veelheid van literatuur -voorna­melijk van Amerikaanse signatuur- waarin een ver­regaande integratie bepleit wordt tussen religie en psychotherapie. Hierbij ijvert men niet alleen voor het expliciet werken met religieuze/levensbeschou­welijke thema's, maar ook voor het gebruik van reli­gieuze symbolen en rituelen in psychotherapie (bij­voorbeeld: gebed, meditatie, vergeving, Bijbelexegese,…). Het gaat hier bovendien niet om een aantal geïsoleer­de therapeuten. Integendeel, het betreft publicaties in welbekende tijdschriften en in handboeken uitgege­ven door de American Psychological Association. De enorme hoeveelheid empirisch onder­zoek van de afgelopen twintig jaar naar de relatie tus­sen religiositeit/spiritualiteit en (geestelijke) gezond­heid heeft hier sterk toe bijgedragen. De algemene te­neur van deze studies is volgens sommigen duidelijk: in tegenstelling tot wat steeds beweerd werd, heeft re­ligiositeit/spiritualiteit een positieve impact op gees­telijke en ook fysieke gezondheid. In dezelfde lijn toont empirisch onderzoek aan dat aandacht voor re­ligieuze/levensbeschouwelijke aspecten in psychotherapie (en bij bepaalde patiëntengroepen het ge­bruik van expliciet religieuze technieken) een positie­ve invloed heeft op de effectiviteit van psychothera­pie.”

Noot van de redactie: Als christenen hebben we vaak het gevoel dat er amper wat beweegt in deze wereld. Wanneer in binnen- en buitenlands vaktijdschriften het belang tussen religie en geestelijk en lichamelijk herstel wordt benadrukt, zie je toch echt dat er een nieuwe tijd aanbreekt…

 


Evangeliseren via chocoladepasta !

Niel en Chiel-Jan bezorgden ons een fijn krantenartikel. Wie in de biologische winkel chocoladepasta koopt van het merk Bruno Fischer, kan zijn dag beginnen met een Bijbeltekst, zo meldt de internetsite van het Nederlands Dagblad en kon je lezen in “Het Laatste Nieuws”. De fabrikant drukt op een potje pasta Psalm 11 vers 7 af. Eronder staat een Duits telefoonnummer. Wie belt, krijgt een bandje te horen met de volgende boodschap in het Duits: “Dit is Bruno Fischer Naturkost. Wilt u weten waarom wij Bijbelteksten op onze etiketten drukken? Het is inderdaad ongebruikelijk om Bijbelteksten op producten te vinden. Wij zijn christenen en willen graag de aandacht vestigen op Gods Woord omdat we in ons leven onze Heiland persoonlijk ervaren hebben.“ Wie daarna zijn naam en adres inspreekt, krijgt kosteloos informatie opgestuurd. Volgens ons een bijzonder originele manier van evangeliseren…

 


Hoe reageren op kritiek?

Professor emeritus Etienne Vermeersch, moraalfilosoof aan de universiteit te Gent, deed op Terzake van 06 februari 2006 naar aanleiding van de omstreden cartoons van de profeet Mohammed, een opmerkelijke uitspraak. Hij zei dat hijzelf de laatste 30 jaar de katholieke kerk en het christendom herhaaldelijk zwaar had aangevallen. Op zijn aanvallen had hij naar eigen zeggen nooit een andere reactie gekregen dan “ we zullen voor u bidden “. Nu hij zich uitsprak over deze cartoons kreeg hij ontzettend veel boze reacties waaronder ernstige bedreigingen van islamieten. Blijkbaar heeft de reactie van de christenen een goede indruk nagelaten op een man die zich als antichristen heeft geprofileerd.


Oeganda: het aidswonder van Afrika.

We lazen in een artsenkrant een frappant stukje van dr. Dirk Janssens uit Turnhout dat verschenen was in het tijdschrift “Knack“. Het luidde als volgt:
“Het HIV ( Aids )-prevalentiecijfer in Oeganda dat in 1991 nog meer dan 20 % bedroeg, steekt met z’n betrekkelijk laag cijfer van 6 % in 2001 opvallend gunstig af tegenover de 'condoomvriendelijke' Afrikaanse landen als Botswana en Zimbabwe, waar nog steeds prevalentiecijfers van meer dan 20 % opgetekend worden. Het lijkt erop dat de “kracht van het woord“ van de paus tijdens de toespraak in de Oegandese hoofdstad Kampala in 1992 meer “weegt“ dan de ontelbare tonnen condomen die sommige wetenschappers - niet tot ongenoegen van de latexkapitalisten – als alleen zaligmakend voorstellen in de strijd tegen de HIV-verspreiding.“

Waar deze dokter uit Turnhout echter niet zo van op de hoogte is, is van de wonderbaarlijke evolutie in Oeganda door het gebed van de wedergeboren christenen. Oeganda leed jarenlang onder de nietsontziende terreur van Idi Amin en een Aids-epidemie. De kerk werd zwaar vervolgd, haar leiders werden vermoord. Te midden van deze ellende riepen christenen (in het verborgene !) dag en nacht uit naar God. Het gevolg was een explosieve kerkgroei en een sterke daling van het aantal Aidspatiënten (door veel minder nieuwe besmettingen maar ook talrijke wonderlijke genezingen van Aids!!!). De huidige president is dan ook een wedergeboren christen die z’n land officieel opdroeg aan Jezus. Een groot deel van zijn ministerraad bestaat nu uit wedergeboren christenen.
Een prachtig getuigenis van deze verandering kan je bekijken op de video “Transformations 2“. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt…(Jacobus 5: 16b).  Wie bidt mee voor ons land en onze regering?

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd