Artikelindex


Het ontstaan van Gods Ambassade

Het verhaal van 'Gods Ambassade' begint in 1992, toen Hugo Van Leemputten werd opgebeld door een professor van het laatste jaar geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij vroeg om voor de laatstejaars te komen getuigen over goddelijke genezing. "Eerlijk gezegd geloofde ik in het begin dat het om een grap ging. Het bleek echter waar te zijn, dus trok ik met mijn echtgenote Inger naar Leuven. Daar vertelde ik mijn verhaal aan de studenten van de werkgroep 'arts en geloof’.”

 

Mijn verhaal.

In 1988 gaven de dokters me nog een paar maanden te leven. Ik had een zeer agressieve vorm van non-hodgkin lymfoom, een bloedkanker. Mijn vrouw en ik waren christen. Onze zoon Sam was 7 maanden oud toen de diagnose gesteld werd. Gelukkig werden we heel goed opgevangen in onze kerk te Mortsel. Samen gingen we op zoek in de Bijbel naar wat er ook maar te vinden was over genezing. We probeerden ons te omringen met anderen die ook met goddelijke genezing bezig waren, en we bezochten speciale samenkomsten. Trouwe vrienden omringden ons met gebed en daadwerkelijke steun, maar bovenal: God genas me volkomen!

 

Opwekking.

Vier jaar later stond ik dan te getuigen van mijn genezing voor die studenten geneeskunde, en dat maakte diepe indruk op hen. Samen met die professor organiseerden we ook speciale weekeinden voor artsen, om bij hen interesse te wekken. Verscheidene dokters kwamen hierdoor tot geloof, en op een dag werd ons gevraagd of we eens zouden willen inspringen in een groep bij een arts thuis. Die arts was vanuit het alternatieve tot bekering gekomen, en nam de beslissing om op dinsdagavond geen consultatie meer te doen, maar te bidden met geïnteresseerde patiënten.

De eerste avond waren Inger en ik, die arts en z'n echtgenote en enkele patiënten aanwezig. Een aantal weken later zat de wachtzaal vol, en uiteindelijk was er plaats tekort. Mensen namen Jezus aan, we baden voor genezing en herstel voor ziel én lichaam, en voor elk ander probleem in hun leven. De getuigenissen stroomden binnen, en de samenkomsten op dinsdag zijn nooit meer gestopt. De groep barstte uit zijn voegen, daar in de kamer van de dokter, dus weken we uit naar een zaaltje gelegen achter het huis van twee regelmatige bezoekers. Jaren hadden we gebeden voor opwekking, nu zaten we er middenin.

 

Start kerk.

Eigenlijk hadden we niet eens de tijd om dit allemaal te doen, dus nam ik loopbaanonderbreking. Samen met twee artsen ging in 1994 de kerk officieel van start. Onze visie is duidelijk terug te vinden in Johannes 10:10: “De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed“.

Wij geloven dat er al teveel tijd is besteed aan het eerste gedeelte van dit vers, en concentreren ons dan ook op het tweede deel : leven en overvloed in al zijn facetten. Ons doel is van België één van de gezondste landen ter wereld te maken door mensen in een levende relatie te brengen met God, die Zijn Zoon naar deze wereld stuurde om aan het kruis plaatsvervangend te sterven voor onze zonden, ziektes en armoede.

 

Genezingsschool.

Toen we, samen met Ann en Nadine, de artsen, de kerk leidden, hadden we de indruk dat God ons vertelde een genezingsschool te beginnen. Deze gedachte liet ons niet los en na heel wat tijd, gebed en studie, besloten we deze stap te zetten. Ikzelf had mijn ambtenarenbaan al een tijdje opgegeven, maar om dit project te realiseren, moesten ook Ann en Nadine hun huisartsenpraktijk stopzetten en Inger haar baan als verpleegster laten staan. Dit deden ze respectievelijk in oktober en november 2004. In februari 2005 ging de genezingsschool officieel van start.

De school is voor ons niet zomaar een plek waar mensen heen kunnen komen om genezing te ontvangen. Je leert er hoe je op Bijbelse grondslag zelf in gezondheid kan leven. De volgende stap is voor ons vanzelfsprekend : die gezondheid meedelen aan je medemens. De school richt zich dan ook niet enkel tot zieke mensen, maar tot ieder die interesse heeft in goddelijke genezing, christen zowel als niet-christen. We richten ons ook tot hulpverleners van welke discipline dan ook, die het geleerde kunnen toepassen in hun werk.

Als we spreken over genezing, hebben we het zeker niet alleen over fysiek herstel. Wanneer Jezus in Johannes 10:10 spreekt over leven en overvloed, betekent dat gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Geestelijke kwalen, waaronder ook depressie met soms zelfmoord tot gevolg, komen erg veel voor in onze maatschappij. Ook op dit domein hebben we vele getuigenissen.

Genezingsschool is voor ons niet het zoveelste project in de Belgische hulpverlening. We merken dat ons land meestal met "slecht-nieuws-verhalen" in de internationale pers komt. Als christen kan je tégen heel wat zaken in het beleid zijn. De ervaring leert dat dit tégen zijn, niemand interesse doet krijgen voor het geloof. Wij willen dan ook heel bewust niet gewoon " tégen " zijn. We willen een alternatief bieden en dat deed Jezus per slot van rekening ook.

 

Our website is protected by DMC Firewall!