Recent

Vaderhart A school in Denemarken 

Liesbeth doet zelf haar verhaal: 

“ Vorig jaar (2018) kon ik helaas geen Vaderhartschool volgen omdat onze school in België niet tijdens een vakantie gepland was. Dat vond ik ontzettend jammer. Dus ging ik op zoek waar er dit jaar tijdens de zomervakantie een school zou zijn. Ik kwam uit in Denemarken en nodigde twee vriendinnen uit om mee te gaan. Jiska, die ook graag een A-school wou volgen, vroeg of ze mee kon. Natuurlijk kon dat, heel graag zelfs! 

Lees meer...

Gehoorzaamheid aan God, ook op het werk

Liesbeth vertelt ons zelf haar verhaal:

“Begin 2018 was Papa mij op allerlei manieren aan het uitnodigen terug naar het onderwijs te gaan. Hij liet me dit op allerlei manieren verstaan. Hij gebruikte mensen die niet wisten dat ik in het onderwijs had gewerkt, sprekers op conferenties, mensen uit de kerk, Zijn Woord... Aangezien ik niet van plan was terug te keren naar het onderwijs, zei ik na een tijdje: “Papa, ik zie het niet, maar als dat is wat Jij wil dat ik doe, dan moet Jij maar voor een plek op een school zorgen.”

Lees meer...

De lokale Kerk : Hoop voor de toekomst !

Johannes 19:30 “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij : Het is volbracht ! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Dat is de hoop die wij hebben en willen geven aan een wanhopige wereld. Jezus heeft het werk volbracht !

Wat is er nu precies volbracht ? Jezus heeft aan het kruis drie dingen omgewisseld :

- onze zonden tegen Zijn rechtvaardigheid, Romeinen 3:21-24 “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

- onze armoede tegen Zijn voorspoed, 2 Korinte 8:9 “Gij kent immers de genade van onze Here Jezus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden.”

- onze ziekte tegen Zijn gezondheid, 1 Petrus 2:24 “die zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen.”

Geloof begint bij hoop. De plaatselijke kerk is in potentie de invloedrijkste kracht op aarde. De Kerk is door God gegeven om een plaats van verlossing, vrijmaking, genezing en herstel te zijn… een plaats waar mensen elkaar liefhebben ondanks hun tekorten en echt gelukkig kunnen worden. Onze God is een God van hoop… voor Hem is niets onmogelijk!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!