Genezen van kanker

Preek v/d week

Nieuwsbrief

Agenda

Webwinkel

Recent

Vader zet zijn kinderen helemaal vrij

In januari ging er weer een hele ploeg van onze kerk naar het theaterweekend van Carla Veldhuis in Nederland. Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden...

Danny, die meeging vanaf het begin, vertelt ons een deel van haar verhaal:

“In 2015 besloten we met z’n drietjes vanuit België naar het theaterweekend van Carla Veldhuis in Nederland te gaan.Ik was er een beetje zenuwachtig voor en ook wat ongerust dat we bij de oudste aanwezigen zouden horen, ook al was m’ n honger naar meer erg groot. We kwamen toe op vrijdagavond en werden dadelijk bevestigd in ons vermoeden: onze grijze haren vielen op tussen die van vele andere jonge deelnemers. Ik zag een wat ouder koppel en voelde me meteen een beetje beter. Achteraf bleken deze mensen geen gewone deelnemers te zijn, ze hoorden bij het gebedsteam.

Lees meer...

Hij geeft het zijn beminden in de slaap

We kregen van Bartel uit Nederland volgend getuigenis: 

“In november 2019 was ik bij de Vaderhartschool in België. Ik had er erg naar uitgekeken, omdat ik graag meer van Gods liefde wilde ervaren. 

Tijdens de A school werd er veel onderwijs gegeven. Tijdens het onderwijs was het voor mij voldoende om in het leslokaal aanwezig te zijn. Alleen al het verblijven te midden van woorden over Gods liefde gaf mij innerlijke verkwikking. Ik hoefde er niets voor te doen, niet netjes recht te zitten, niet actief te luisteren. Ik hoefde geen aantekeningen te maken. Ik hoefde ook niets te onthouden, alleen maar in de ruimte aanwezig te zijn. 

Lees meer...

Privacy verklaring en algemene voorwaarden bij registraties                                                                                                                                       English version below


Gods Ambassade vzw respecteert en beschermt de privacy van bezoekers op de Gods Ambassade website. Onze website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven.

Alle informatie die wij van en over u verzamelen bij uw informatie aanvraag, aanmelding of registratie zullen alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden tussen Gods Ambassade vzw en de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig voor onze kantoor medewerkers om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor informatie, ondersteuning of registratie. Deze gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken.

Gods Ambassade vzw zal geen gegevens, persoonlijke namen of domeinnamen, vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan het communiceren met bezoekers of registranten van activiteiten van Gods Ambassade. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, zoals bijvoorbeeld discriminerende uitlatingen.

Gods Ambassade vzw eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Bij een evenement georganiseerd door Gods Ambassade vzw verklaart de persoon in kwestie zich akkoord met het feit dat deze kan gefotografeerd of gefilmd worden. Gods Ambassade vzw behoudt zich ook het recht om dit materiaal naar eigen goeddunken te gebruiken op zijn eigen website of als promotiemateriaal. Dit materiaal zal niet verkocht of te leen gegeven worden aan derden, maar ten alle tijden eigendom blijven van de vzw.

Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992, en in aanloop naar de nieuwe wet van 25 mei 2018, heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen, van deze site of uit het gegevensbestand te laten aanpassen of verwijderen. Dit kan middels het sturen van een mail aan kantoor(at)godsambassade.be of een schrijven gericht aan de vzw Gods Ambassade, Bergstraat 156 te 3010 Kessel-Lo, België.

 

 

Privacy policy and general conditions for registrations

Gods Ambassade vzw (= “God’s Embassy NPO”) respects and protects the privacy of the visitors  of the Gods Ambassade website. Our website has been built in such a way that you can visit it without exposing your data.

All the information we gather from and about you when you request information, sign-up or register will only be used for communicative purpose between Gods Ambassade vzw and the person at stake. This information is necessary for our office co-workers to be able to identify you when you contact us for information, support or registration. These data will be stored during the time necessary for achieving the purposes.

Gods Ambassade vzw will not make public or use data, personal names or domain names for any other purpose than to communicate with visitors or registrants of activities of Gods Ambassade. An exception will be made when we suppose that a law has been broken, for instance in case of discriminative statements.

Gods Ambassade vzw respects the privacy of these personal data and has built in sufficient security measures to protect these data.

At an event organized by Gods Ambassade vzw the person at stake accepts the fact that he/she can be photographed or filmed. Gods Ambassade vzw reserves the right to use these materials at will on its website or in promotional material. These materials will never be sold neither be borrowed to any third party; they will remain at all times in the ownership of the NPO.

As a consequence of the privacy law of December  8, 1992 and in preparation of the new law coming to pass May 25, 2018 any person has the right to have data (or footage) from him/herself or from his/her underage child removed from this website or from the database or to have these data (or footage) changed.  The person at stake can communicate such a request by sending an e-mail to kantoor(at)godsambassade.be or by sending a letter, addressed to vzw Gods Ambassade, Bergstraat 156, 3010 Kessel-Lo, Belgium.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!