Genezen van kanker

Preek v/d week

Nieuwsbrief

Agenda

Webwinkel

Recent

Vastendagen: een unieke gebeurtenis

Van 24 tot 26 januari gingen we opnieuw een paar dagen vasten, deze keer in De Boerekreek in St.Jan in Eremo (Oost-Vlaanderen). Het was de eerste keer dat we naar die locatie gingen en dat brengt toch altijd wat extra spanning met zich mee. Zullen de kamers meevallen? Zal het er warm genoeg zijn? Vorig jaar in de Ardennen hadden we de eerste dag flink kou geleden omdat de verwarming niet tijdig brandde…

We werden hartelijk onthaald door de mensen van de Boerekreek en kregen het restaurant als samenkomstplaats. De kamers waren heel proper, allemaal voorzien van een badkamer met douche en toilet en overal was het lekker warm…en dat is heel fijn als je een paar dagen vast!

Lees meer...

Heel specifiek bidden in autoriteit maakt soms een groot verschil

We laten Lutgart zelf aan het woord:
“Het huis van mijn zoon stond al geruime tijd te koop, sinds augustus 2016. Volgens de makelaar was het een makkie!

Vanaf het moment dat het huis te koop stond, heb ik maandelijks een briefje in de gebedsdoos gestoken met de vraag aan mijn hemelse Papa voor een vlotte verkoop, een juiste prijs en juiste kandidaten. Dat was zonder snel resultaat, maar de aanhouder wint dus bleef ik het trouw in de gebedsdoos steken in het vertrouwen dat het wel in orde zou komen.

Lees meer...

Hosea: 10: 12 Zaai in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgin u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen (zoeken), totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.

Dit is het vers in de Bijbel waar we het jaar mochten mee ingaan.
Opgesplitst ziet het er zo uit:
1: Zaai in gerechtigheid,
2: oogst in liefde,
3: ontgin u nieuw land.
4: Dan is het tijd om de HERE te vragen,
5: totdat Hij komt
6: en
7: voor u gerechtigheid laat regenen.

Zaaien, oogsten, ontginnen, vragen ( zoeken)…het lijken allemaal lange termijn werkwoorden maar dit klopt helemaal niet!

1: Zaai in gerechtigheid,
Je hebt altijd iets te zaaien: vriendschap, de blijde boodschap, cadeautjes, financiën…
Alle goede dingen die je in je leven krijgt, kan je doorgeven of delen.
Het resultaat is dan altijd:

2: Oogst in liefde,
Het is gewoon een principe in de land- en tuinbouw. Als je zaait, zal je oogsten. Let dus op wat je zaait en kijk uit naar je oogst!
Galaten 6:7 Dwaal niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

3: Ontgin u nieuw land.
Ontginnen heeft, net als zaaien en oogsten, alles met leven en visie te maken.
Hoe breid je je gebied uit?
Alles begint in je gedachten en met het uitvoeren van de opdracht die God je geeft.
Heb je al eens bedacht welke uitdaging je dit jaar wil aangaan? Die kan klein en groot zijn…
Richteren 11:24b Zo nemen wij in bezit al wat de HERE, onze God, voor ons onteigent.

4: Dan is het tijd om de HERE te vragen,
Veel vertalingen, ondersteund door de grondtekst, zeggen “om de Here te zoeken”.
Dan gaat je aandacht weg van jezelf en komt het hele plaatje in beeld!

5: Totdat Hij komt

Komt Hij?
Neen, voor de nieuw testamentische gelovigen is Hij er altijd!
Efeziërs 3:17 zegt dat Christus door het geloof in onze harten woning heeft gemaakt.
Heb 13: 5 zegt dat Hij je geenszins zal begeven of verlaten.
De vraag is dus of je voldoende beseft dat Hij er altijd voor je is.

6: En
Er is altijd een “en”.
Er is altijd meer te verwachten!

7: Voor u gerechtigheid laat regenen.
Gerechtigheid heeft niets met onze verdienste te maken.
Het heeft te maken met gerechtvaardigd zijn in Christus: Hij heeft het voor ons gedaan!
Jezus is de weg naar de Vader, een open deur naar een Vader-kind relatie met God!

Dit jaar zit vol beloften en uitdagingen… en daar gaan we samen voor!

Veel zegen

Hugo