Loof de Here mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden psalm 103:2

Zondag 15 december hadden we een dankdienst bij ons in de kerk.
Met z’n allen de Vader danken doen we jaarlijks op het einde van het jaar en telkens wordt de ganse kerk bemoedigd door alles wat Vader in de levens van onze broers en zussen gedaan en gezegd heeft.

Ook dit jaar kwam er een golf van getuigenissen. We delen graag een paar indrukken van deze dienst met jullie.

 • Heel veel mensen kwamen danken voor wie Vader voor hen is, ook in soms heel moeilijke omstandigheden zoals ziekte of overlijden van een geliefde: Hij is onze Trooster, de God van het Leven, laat ons nooit in de steek, is trouw en vol liefde…
 • Twee mensen dankten ook specifiek voor Zijn liefdevolle terechtwijzingen in ons leven…Hij wil dat we groeien!
 • Vader beschermt en redt uit: Hugo Roelen heeft geen negatieve gevolgen van het hartinfarct dat hij doormaakte, Josée is herstellende na een herseninfarct, Sam viel tweemaal op zijn hoofd en had een wespensteek in zijn mond zonder negatieve gevolgen, de dochter en man van Lia werden duidelijk beschermd tegen ongevallen in het verkeer, Hilde viel en had een ingedeukte wervel maar was niet verlamd terwijl iemand in het ziekenhuis met een gelijkaardig letsel wél verlamd was…en zo kunnen we nog uren doorgaan…dank U Vader voor Uw bescherming over ons leven!!!
 • Vele mensen kwamen danken voor diepe innerlijke genezing en nieuwe hoop die ze kregen van de Vader.
 • Jasmijn en Wouter werden de trotse ouders van een gezonde dochter na een voorspoedige bevalling, Hugo en Danny kregen een gezonde kleinzoon nadat hun dochter al jaren een kind wou en Philippe en Ingrid werden de trotse grootouders van Zoë die volgens de dokters niet levensvatbaar zou zijn…Zoë stelt het goed!
 • Liesbeth en Cora dankten voor het huis dat ze gekregen hadden van Vader, terwijl Vera dankt voor alle dingen die wij zo “gewoon” vinden maar die heel bijzonder zijn: een dak boven ons hoofd, een auto, eten en kleren, alles genoeg voor onszelf en nog meer om uit te delen…U bent onze Voorziener!!!
 • Imelda kwam danken omdat ze mocht ervaren dat haar ouders “onder haar paraplu” mogen leven…onwaarschijnlijk snel vonden zij en haar man een rusthuis voor haar ouders waar ze beiden terecht konden (haar moeder zit in een gesloten afdeling o.w.v. dementie) dat bovendien een echte thuis voor hen is.
 • Heel wat mensen kwamen danken voor lichamelijk herstel: geen pijn meer na een ingezakte ruggenwervel, frozen shoulder heel goed geëvolueerd, dreigende schildklieroperatie die niet moest doorgaan, eierstoktumor die uiteindelijk toch goedaardig bleek te zijn enz…
 • Emmanuelle kwam danken omdat ze mensen die haar pijn doen kan vergeven en zelfs kan zegenen door de kracht van Jezus!
 • Velen dankten voor de voelbare en zichtbare liefde in onze kerk, dat het een plek is waar ze zich thuis mogen voelen, elkaar mogen helpen en bijstaan en tot ontplooiing mogen komen. En die kring mag steeds groter worden…er kunnen nog heel veel mensen bij!!!
 • Enkelen dankten voor herstelde familierelaties… En nog veel, veel meer….U bent goed voor ons, Papa!!!

Wist je dat

 • Hugo in mei mocht spreken over het zegenboekje op Eurospirit in Amsterdam?
 • We nog steeds mensen horen en ontmoeten die zijn boodschap goed onthouden hebben en nu ook hun zegeningen tellen?
 • We daar ook een prachtige stand hadden? Onze medewerkers daar gekleed waren in verpleegschorten en na Hugo’s prediking met massa’s zieke mensen mochten bidden?
 • Cora het zegenboekje op school heeft uitgelegd aan twee kinderen die ze godsdienstles geeft? Die kinderen hun boekje trouw invullen en beiden hun leven aan Jezus hebben gegeven dit schooljaar?
 • Het voor ons heerlijk is om te zien hoe Vader de laatste jaren door onze kerk en genezingsschool een hele grote ploeg mensen heeft toegerust tot dienstbetoon?
 • We in 2013 zes mensen mochten dopen?
 • We op de Siloam weer opnieuw mochten zien hoe Vader het leven van heel wat mensen diep aanraakte en genas? Je deze getuigenissen kan lezen op onze website?
 • Onze kerk heel wat mensen heeft die als vrijwilligers in een rusthuis werken? Die mensen op die manier de liefde van de Vader mogen doorgeven aan bejaarden? Die daar met volle teugen van genieten? De gitaarploeg van Gods Ambassade dit jaar een paar kerstoptredens heeft gehouden in twee rusthuizen? Vooral de dementen daar heel erg voor open stonden? Ze ook met die mensen bidden voor genezing? Ze in het laatste bejaardenhuis 20 Nieuwe testamenten mochten uitdelen?
 • Jasmijn haar wasmachine en Ingrid haar boiler terug werken door gebed?
Our website is protected by DMC Firewall!